“TÔI KHÔNG THẤY PHIỀN”

Chưa phân loại

Để muốn lắng nghe những phản ảnh chân thật của người thường đối với môn tu luyện Pháp Luân Công, khi tiếp xúc, mọi người không ai biết tôi là học viên Pháp Luân Công, trên tay tôi không cầm bất kỳ tài liệu nào, ...

Hướng Dẫn Học Pháp Luân Đại Pháp

Học Pháp Luân Công

Cách bắt đầu luyện tập Học Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản, nhưng rất sâu sắc và có thể đạt được đến những cảnh giới rất cao. Các nguyên lý của Đại Pháp còn tiết lộ một cách sâu sắc và uyên thâm về sự ...

Giới Thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Công Là Gì

Lời Nói Đầu Có hàng triệu người trên toàn thế giới tập Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công. Có thể bạn đã đọc các tin tức về môn tập này, hoặc có thể bạn đã gặp những người tập (từ đây ...